Fair Squared

Fair Squared – It’s in your hands.

FAIR SQUARED is een naamloze vennootschap geregistreerd in Keulen, Duitsland. Het bedrijf is eigendom van een familie en er zijn geen andere bedrijven of investeerders die direct of indirect bij betrokken zijn. Het hoofdkantoor en magazijn bevinden zich op 700 m² verhuurde ruimte in Marsdorf, Keulen. Extra logistieke capaciteit is indien nodig beschikbaar via logistieke dienstverleners.

Transparantie, hoge sociale en milieu standaarden

De bedrijfsprincipes zijn geworteld in transparantie, sociale en ecologische acceptatie, dierenwelzijn en solidariteit met mensen die in minder bevoorrechte delen van de wereld leven. Opdat de stappen die ze nemen absoluut transparant zouden zijn voor iedereen, werken ze vanaf het begin samen met internationaal gerenommeerde labelpartners. Zij controleren de werkprocessen en supply chains.

Gelijke partners, langlopende contracten

Hun productiepartners zijn financieel onafhankelijk. Ze onderhandelen op voet van gelijkheid en behandelen hun partners met respect. Hierdoor zijn ze in staat langlopende contracten aan te gaan die de economische rechtvaardigheid in de internationale handel versterken.

Eigen formules en hoge creatieve output

Ze zijn eigenaar van de formuleringen voor hun producten. Het FAIR SQUARED-handelsmerk is in veel landen over de hele wereld geregistreerd.